Az ÁrGép.hu egy díjmentes internetes termékkereső, termék- és árösszehasonlító oldal, amely a közreműködő áruházak, shopok, boltok kínálatait gyűjti össze.
Célja egy strukturált termékadatbázisra épülő, könnyen kezelhető weboldal üzemeltetése, amely a megvásárolni kívánt termékekhez megbízható információkat nyújt az oldal látogatóinak. A fogyasztó minőségi terméket keres és azt kedvező áron. Az ÁrGép által a potenciális vásárló transzparens piaci körképet nyer egy termék- és árösszehasonlítás formájában.
Mit nyújt az ÁrGép ügyfeleinek?

- közvetíti a webáruházak termékajánlatát az internetes felhasználók felé; a látogatók közvetlenül és villámgyorsan jutnak el az adott webbolthoz;
- a webáruház piaci jelenlétének megerősítését, ezáltal ismertségének, forgalmának növelését;
- az ÁrGép biztosítja a közreműködő webáruházak saját arculatának megőrzését az egész vásárlási folyamat alatt;
Ajánljuk figyelmükbe az ÁrGép információs oldalát, ahol részletes tájékoztatást találnak a részvétellel kapcsolatos legfontosabb információkról.
 
Legyen Önnek is webáruháza!

Webáruház tudásbázisunk jelenlegi cikkében  a webáruház üzemeltetéssel kapcsolatos jogszabályi tudnivalókat foglaljuk össze.

Az utóbbi időben a felügyeleti szervek egyre több webáruházat ellenőriznek, első sorban a tájékoztatási kötelezettségük szempontjából. Ezt sokszor csak a webáruház tüzetes átnézésével teszik, de nem ritkák a próbavásárlások sem! Ez úton szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy ügyfeleink minden törvényi kötelezettségnek eleget tehessenek, és elkerülhessék a szükségtelen bírságokat.

Az általunk összeállított tájékoztató csak iránymutatásként szolgál, felelősséget nem vállalunk az esetlegesen jogi, vagy fogyasztó védelmi ellenőrzés alkalmával feltárt hiányosságokért!

Többek között következő jogszabályokat érdemes alaposan átolvasni a webáruház tulajdonosoknak:
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a távollevők között kötött szerződésekről)
2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről)
2005. évi CLXIV. törvény (a kereskedelemről) 1997. évi CLV. törvény (a fogyasztóvédelemről)
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről)
1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)
1995. évi LVI. törvény (a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról)
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet (az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről)

A fenti jogszabályok teljes szövege ingyenesen elolvasható a következő weboldalon: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

A fenti jogszabályokból kiemelnénk a következő, kifejezetten a webáruházakra (csomagküldő kereskedelemre) vonatkozó következő tudnivalókat.

A webáruházban jól látható helyen kell tájékoztatni a vásárlókat a következőkről:
(Javasoljuk, hogy valamiféle általános vásárlási tájékoztató oldalon helyezzék el ezeket az infókat. A vásárlói tájékoztató oldal összeállításakor érdemes megnézni pár ismert és nagy forgalmú webáruház tájékoztató oldalait. Az információk elhelyezésében kérjék az EV2 munkatársainak ingyenes segítségét)

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon, adószám, Cégjegyzékszám, bejegyző cégbíróság megnevezése (vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány szám, kibocsátó okmányiroda megnevezése);
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
i) Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítése esetén az engedély meglétének igazolása, nyilvántartási szám feltüntetése
j) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét

Fontos: A fenti a)-e) pontokban foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
Tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
Értelmezésünk szerint az a)-e) pontokat elegendő tehét e-mailben elküldeni a vásárlóknak, hiszen ez lehetővé teszi az előző sorban leírtakat. (A weblapon az a)-j) pontokat mind el kell helyezni). Amennyiben szeretnék az automatikus rendelés visszaigazoló e-mailben elhelyezni a szükséges tájékoztatást, kérjék az EV2 munkatársainkak ingyenes segítségét! A tájékoztató szövegeket mindenképpen küldjék el munkatársainknak, annak összeállítására nincs módunk!

Fogyasztó elállási joga

Az vásárlói tájékoztatókban az elállási jogra vonatkozóan érdemes pontosan idézni a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ait.
Az értelmezéshez azért megpróbálunk némi segítséget nyújtani:

A fogyasztókat részletesen, írásban tájékoztatni kell az őket minden internetes kereskedelmi forma esetén megillető elállási jogról.
Ezen uniós irányelv által előírt fogyasztói jog lényege, hogy a fogyasztó nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezt a nyolc munkanapot csomagküldés esetén az áru átvételétől kell számítani. Szolgáltatás esetén a határidőt a szerződéskötéstől kell számítani, de a letöltéses szolgáltatások esetén ennek nincsen jelentősége, mert az elállási jogot – mint látni fogjuk – e téren nem kell biztosítani. Ha a kereskedő a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogáról, a nyolc munkanapos határidő három hónapra bővül.
Csomagküldést érintő elállás esetén általában a fogyasztó köteles a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket állni, de ezen felül a szabály szerint semmilyen más díj vagy költség fizetésére nem köteles. Legkésőbb harminc napon belül a teljes díjat vissza kell fizetni a fogyasztónak.
Gyakori kérdés, hogy indokolás nélküli elállás esetén lehet-e korlátozni az eredeti kiszállítás díjának visszafizetését. A kereskedőre nézve kétség kívül méltánytalan az a megoldás, hogy egy indokolás nélküli elállás esetén feltétlenül neki kelljen viselnie a termék házhozszállításának költségeit, mivel ezt neki természetesen meg kell fizetnie a csomagküldést végző cég vagy a posta felé. Egyes értelmezések szerint, ha a kereskedő a kiszállítás díját külön számítja fel, és külön, mint közvetített szolgáltatást jelöli a számlán, ennek a visszatérítésére nem köteles. Ilyen esetben lehet azt mondani, hogy a kiszállítás egy önálló szolgáltatás, önálló szerződéssel, csak a kettő díja jelent meg egy számlában. A kiszállításra vonatkozó önálló szerződéstől viszont azért nem állhat el a fogyasztó, mert az olyan szolgáltatás, amit már teljesítettek az elállási határidő lejárta előtt (lényegében azonnali teljesítés) – ez az eset pedig ki van véve az elállási jog hatálya alól.
Egy másik, az elállási jog gyakorlását nehezítő szokásos kikötés, hogy a terméket csak csomagolással együtt "veszik vissza". Ennek a megengedhetőségéről a jogszabályok egyelőre nem rendelkeznek. Itt azonban nem csak arról van szó, hogy a kereskedőt meg kellene óvni az újabb csomagolási költségektől és termékdíjaktól, hanem arról is, hogy az újabb csomagolás újabb környezetterhelést jelent, és ennek elkerülése már a fogyasztótól is elvárható.
A visszaszolgáltatás költségeit sem a fogyasztónak kell viselnie, ha erre azért került sor, mert a kereskedő – mint utólag kiderült – csak helyettesítő áruval tudja teljesíteni a megrendelést. A fogyasztónak a helyettesítő áruval való teljesítéshez természetesen külön, kifejezetten hozzá kell járulnia, ez az elállási jog nem érintheti.
Nem kimerítő a kivétellista, de felsoroljuk a gyakoribb eseteket, amikor nem lehet az elállási joggal élni:
1. az árverésen kötött szerződés;
2. rendszeres házhozszállítása élelmiszereknek, mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk esetén; 3. szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a kereskedő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
4. olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
5. a fogyasztó személyéhez kötött, illetve utasításai alapján vagy egyedi megrendelése (kifejezett kérésére) előállított áru;
6. olyan áru, amely "természeténél fogva nem szolgáltatható vissza";
7. gyorsan romlandó áru;
8. hang-, illetve képfelvétel és szoftver esetén, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta (letöltés esetén a 3. pont miatt nem lehet elállni!);
9. sajtótermékek (hírlap, folyóirat és időszaki lap) terjesztésére kötött szerződés esetén;
10. szerencsejáték-szerződés esetében.

2009. október 1-e óta minden féle kereskedelmi tevékenység (beleértve a csomagküldő kereskedelmet is) bejelentés köteles (2005. évi CLXIV. törvény 3. § és 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján)

Egyes termékek kereskedelme pedig engedélyköteles

A jelen cikkünk  összeállításakor forrásként felhasználtuk az ekk.gov.hu anyagait.
További hasznos linkek:
http://www.nfh.hu/portal/hasznos/internetes/elallasi_hianya.html
http://torvenyeswebaruhaz.com
http://www.nfh.hu/portal/hasznos/internetes

egy példa vásárlói tájékoztatóra: http://www.pilotafutar.hu/shipping.php